Teresa KimTrinh


Ave Maria Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Teresa KimTrinh

Ave Maria Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đẹp tuyệt vời như huệ trắng trinh nguyên
Vết tội nguyên, ôi trong trắng tinh tuyền
Kỳ công Chúa uy phong Ngài tác tạo
 

Lạy Nữ Trinh đẹp xinh như ngọc bảo
Như vàng ròng tinh luyện trước Thiên Nhan
Như trân châu tươi sáng cửa Thiên đàng
Đẹp diễm lệ ngất ngây lòng Vua Cả
 

Phúc Âm: một số bệnh Chúa chữa

Teresa KimTrinh

Chữa hai người mù (Mt 9:27-31)
Đồng tiền trong miệng con cá (Mt 17:24-27)
Chữa người điếc và câm (Mc 7:31-37)
Chữa người mù ở Bethsaida (Mc 8:22-26)
Chúa Giêsu đi qua giữa đám đông (Lc 4:28-30)
Mẻ cá lạ lung (Lc 5:4-11)
Phục sinh con bà góa thành Naim (Lc 7:11-18)
Chữa một phụ nữ bị quỷ ám (Lc 13:11-17)
Chữa người bị bệnh phù thũng (Lc 14:1-6)
Mười người phong cùi (Lc 17:11-19)

Ave Maria Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Teresa KimTrinh

Ave Maria Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đẹp tuyệt vời như huệ trắng trinh nguyên
Vết tội nguyên, ôi trong trắng tinh tuyền
Kỳ công Chúa uy phong Ngài tác tạo

Lạy Nữ Trinh đẹp xinh như ngọc bảo
Như vàng ròng tinh luyện trước Thiên Nhan
Như trân châu tươi sáng cửa Thiên đàng
Đẹp diễm lệ ngất ngây lòng Vua Cả

Nguyện cầu

Teresa KimTrinh

Toàn năng Đấng tạo đất trời
Xin cho con được vui tươi mọi đàng
Xin cho con được khôn ngoan
Đi theo ánh sáng lời vàng Chúa Thiên

Toàn năng Đấng của tình thương
Xin cho con sống chẳng vương bụi trần
Vì Ngài thấy được bản thân
Lánh xa dịp tội, được gần Ngài hơn

Thập giá Tình yêu

Teresa KimTrinh

Tưởng nhớ chiều xưa Chúa đớn đau
Roi đòn nát thịt Chúa khổ sầu
Chúa ơi, ngày ấy ngày ghi nhớ
Tim con đau nhói trong nguyện cầu
Tưởng nhớ đường xưa Chúa bước đi
Vai mang thập tự lòng từ bi
Năm ngàn bốn trăm roi tám chục
Chúa phải lãnh chịu có xá chi

[về đầu trang]