Giuse Trần Trung Liêm, OP


Thánh Thể và sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô

Giuse Trần Trung Liêm, OP

“Sự lý giải của con người không thay đổi thực tại của mầu nhiệm mà chỉ mong diễn đạt mầu nhiệm của Thiên Chúa sao cho khả tri và khả tín với con người trong một khunh cảnh lịch sử nào đó.”
 

[về đầu trang]