Lm. Ngô Văn Thích, OP


Thư cho bạn

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Calgary, Canada ngày . . .
Hai bạn T & T quý mến,
Nhận được thiệp hồng hai bạn báo tin sẽ thành hôn, tôi rất vui mừng.
Mừng cho hai bạn đã tìm được người yêu của mình.
Mừng cho hai bạn đã tìm được người bạn đời.
Mừng cho hai bạn đã quyết định nên một xương thịt để chung sống và nâng đỡ giúp nhau trong suốt cuộc đời.
 

Tạ ơn Mẹ

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Tạ ơn Mẹ đã cưu mang con chín tháng mười ngày
Tạ ơn Mẹ đã không giết bỏ con lúc con còn trong lòng Mẹ.
 
Tạ ơn Mẹ đã cho con vào đời
Tạ ơn Mẹ đã bú mớm chăm nom
Tạ ơn Mẹ đã lo lắng chăm sóc
Tạ ơn Mẹ đã trằn trọc thâu đêm
Tạ ơn Mẹ đã thức khuya dậy sớm.
 
Tạ ơn Mẹ đã bôn ba giữa chợ đời
Tạ ơn Mẹ đã tần tảo lao nhọc

Tôi không có đủ

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Bạn thân mến,
Thường xuyên, bạn vẫn nghĩ:
Tôi không có đủ tiền.
Tôi không có đủ thời giờ.
Tôi không có đủ bạn bè.
Tôi không có đủ kinh nghiệm.
Tôi không có đủ học vấn.
Tôi không có đủ . . .
 
Bản kê khai những “tôi không có đủ” còn dài đến vô tận.
 

Tôi không thể!

Lm. Ngô Văn Thích, OP

Bạn thân mến,
 
Thường xuyên, bạn vẫn nghĩ:
 
Tôi không thể thay đổi.
Tôi không thể tin điều đó.
Tôi không thể tiếp tục làm việc ấy.
Tôi không thể tha thứ.

[về đầu trang]