Lm. Trịnh Ngọc Danh


Anh em đừng sợ!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XII TN / A
Bài đọc 1 : ( Gr 20: 10-13). Bài đọc 2 : (Rm 5:12-15). Tin Mừng : ( Mt 10:26-33)

Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có nhiều thứ phải sợ: Sợ chết chóc, sợ chiến tranh, sợ bệnh tật, sợ đói kém. Sự sợ hãi nói lên sự yếu kém, bất lực của con người trước thiên nhiên và số phận. Một đôi khi, nếu thiếu can đảm và cảm thấy sợ hãi, đó là một việc bình thường và tự nhiên. Đó cũng là một trong những bản chất của con người. Sự sợ hãi không nhất thiết là một điều xấu.

Đức Tin và Đức Mến

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN VI PS / A
Bài đọc 1 : (Cv  8:5-8,14-17). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 3:15-18). Tin Mừng : ( Ga 14:15-21)

Một đêm nọ, một người kia mơ thấy mình đang cùng với Chúa Giêsu đi lang thang trên bãi biển. Trên nền trời, bổng lóe lên những cảnh huống đời sống của anh ta. Trong mỗi cảnh huống, anh đều thấy có hai vết dấu chân: một của anh, một của Chúa Giêsu.

Đức Giêsu: Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài ọc 2 : ( 1 Pr 2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)

Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

Đức Giêsu: Mục tử nhân lành và cửa chuồng chiên

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài ọc 2 : ( 1 Pr 2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)

Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

Có Chúa đồng hành

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III PS / A
Bài đọc 1 : ( Cv 2 :14,22-33). Bài đọc 2 : ( 1 Pr 1:17-21). Tin Mừng : ( Lc 24:13-35)

Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ sống trong tình trạng hoang mang , thất vọng. Giấc mơ của họ về một Đấng Mêsia sẽ cứu chuộc Ítraen, nay đã đổ vỡ tan tành. Trong số mười một môn đệ, có hai người đã rời bỏ anh em để về làng Emmau cách Giêrusalem chừng mười một cây số.

Thay lòng đổi dạ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN LỄ LÁ / A
Tin Mừng lúc rước lá: ( Mt 21:1-11).Bài đọc 1 : ( Is 50:4-7) Bài đọc 2 : ( Pl 2:6-11). Tin Mừng: ( Mt 26: 14 – 27:66)

Chúa Nhật Lễ Lá là khởi đầu cho  một Tuần Thánh, một tuần lễ long trọng nhất trong năm Phụng vụ của Giáo Hội. Chúa nhật Lễ Lá cho chúng ta thấy một chút vinh quang thoáng qua, và qua đó lại cho chúng ta nhìn lại một cuộc kết án bất công đối với Đấng vì yêu thương nhân loại đã xuống thế gian mang thân phận con người.

Củng cố niềm tin

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN V MC / A
Bài đọc 1 : ( Ed 37:12-14). Bài đọc 2 : (Rm 8:8-11). Tin Mừng : ( Ga 11:1-15)

Lazarô đau nặng. Hai chị em Mácta và Maria cho người đến báo tin cho Đức Giêsu: “ Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nhưng Ngài  vẫn thản nhiên  như không có gì quan trọng: “ Bệnh này không đến nỗi chết đâu.” Ngài còn lưu lại thêm hai ngày nơi Ngài đang ở.

Khát

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MC / A
Bài đọc 1 : ( Xh 17: 3-7). Bài đọc 2 : ( Rm 5:1-2,5-8). Tin Mừng : ( Ga 4:5-42)

Nơi con người, có sự sống thân xác và sự sống tâm linh. Nước là nhu cầu không thể thiếu đối với thân xác thì nước cũng rất cần cho đời sống tâm linh. Cả hai đều chết vì khát. Sự sống tâm linh sẽ chết khi khát đức tin, khát ân huệ của Thiên Chúa. Cái khát ấy sẽ đưa con người đến sự hủy diệt muôn đời.

Hướng về tương lai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN II MC / A
Bài đọc 1 : ( St 12:1-4). Bài đọc 2 : ( 2Tm 1:8-10). Tin Mừng : ( Mt 17: 1-9)

Mới được gọi theo Thầy Giêsu trong một thời gian ngắn, lại nghe Thầy cho biết: Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thư ba sẽ sống lại. Làm sao các môn đệ có thể vững dạ để bỏ mình vác thập giá mình mà đi theo Thầy được!

Linh đạo của người Kitô hữu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV TN / A
Bài đọc 1 : ( Xp 2:3;3:12-13). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:26-31). Tin Mừng : ( Mt 5: 1-12)

Vào thời Cựu Ước, ông Môisê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa trên  núi Sinai; Đức Giêsu, trên một ngọn đồi bên bờ hồ Galilêa đã ban  cho các môn đệ và đám đông một giáo huấn mới. Bài Giảng Trên Núi cũng còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là Tám Mối Phúc Thật: “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

[về đầu trang]