Lm. Trịnh Ngọc Danh


Vit thẩm phán tối cao

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN /A : Lễ CHÚA KITÔ VUA
Bài đọc 1 : (Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : (1Cr 15:20-26,28). Tin Mừng : ( Mt 25: 31-36)

Về ngày phán xét chung, Đức Giêsu đã nói: “ Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”( Mt 24:36)  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy viễn cảnh ngày “Con Người sẽ đến trong vinh quang” để phán xét con người.  Ngày ấy sẽ xảy ra như thế nào và số phận của mỗi người sẽ ra sao?

Đón chàng rể đến

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXII TN / A
Bài đọc 1 : ( Kn 6:12-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 4: 13-18). Tin Mừng : ( Mt 25: 1-13)

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi một cổ quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có nắp đậy và mở được. Khách đến chơi, trông thấy, cười nói rằng: “ Người chế ra cái này để làm gì? “ Nhà sư trả lời: “ Người ta sống, tất có chết, và chết thì vào ngay cái này.

Khiêm nhường và phục vụ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXI TN / A
Bài đọc 1 : ( Ml 1: 14b- 2:2b.8-10). Bài đọc 2 : ( 1 Tx 2: 7-9,13). Tin Mừng : ( Mt 23:1-12)

Nguyên nhân của rất nhiều lỗi lầm trong thế giới hôm qua cũng như hôm nay là việc không nhất quán giữa lời nói và hành động: nói mà không làm. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã phê phán mạnh mẽ các kinh sư và những người Pharisiêu là những người giả hình; và nhân đó, Ngài đưa ra cho chúng ta một bài học sống khiêm nhường và phục vụ.

Hai trong một

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXIX TN / A
Bài đọc 1 : ( Is 45:1,4-6). Bài đọc 2 : ( 1Tx 1:1-5). Tin Mừng : ( Mt 22:15-21)

Hai nhóm người biệt phái và và những người theo Hêrôđê có những lập trường đối nghịch nhau.

Ai công trạng hơn ai?!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXV TN/ A
Bài đọc 1: (Is. 55:6-9). Bài đọc 2: (Phil. 1:20-24,27). Tin Mừng: (Mt. 20:1-16)

Sau khi Chúa Giêsu cho các môn đệ biết phần thưởng  dành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài là sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp vào ngày tái sinh, Ngài cho các ông nghe Dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho.

Chết hay sống!

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXII TN / A
Bài đọc 1 : ( Gr 20:7-9). Bài đọc 2 : (Rm 12:1-2). Tin Mừng : ( Mt 16:21-27)

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu lại cho các ông biết : Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là con đường thập giá Ngài sẽ phải đi qua.

Hội Thánh hôm nay

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Đức Giêsu biết rõ dân chúng nhận định về Ngài như thế nào. Nhưng như để gián tiếp cho chúng ta thấy rằng dân chúng cũng có mặt trong buổi tiến cử hôm nay, nên Ngài đã hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” Thay mặt cho dân chúng, các ông đã trình lên Thầy ý kiến, nhận định của họ: “ Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả.

"Thưa Ngài! Xin cứu con với!"

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIX TN/ A
Bài đọc 1 : (1V 19:9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm 9:1-5). Tin Mừng : ( Mt 14:22-33)

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng ăn no nê., Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc Ngài giải tán đám dông vì  dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “ Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”  Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Ngài lánh mặt, đi

"Chính anh em hãy cho họ ăn"

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / A
Bài đọc 1 : ( Is 55:1-3). Bài đọc 2 : (Rm 8:35.37-39). Tin Mừng : ( Mt 14: 13-21)

Cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và các môn đệ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đã hé mở cho chúng ta nhiệm vụ của Giáo Hội và  Kitô hữu hôm nay là  biết chạnh lòng thương, sống liên đới trách nhiệm, yêu thương phục vụ tha nhân về đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất.

Công dân Nước Trời

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVII TN / A
Bài đọc 1 : (1V3:5,7-12). Bài đọc 2 : (Rm 8:28-30). Tin Mừng : (Mt 13:44-52)

Các dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý có chung một sứ điệp: Nước Trời là kho tàng quý giá. Để tậu được kho tàng ấy,Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải bán đi mọi vật chúng ta sở hữu. Nhưng để thấy được điều này, chúng ta cần sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho.

[về đầu trang]