Vũ Thiên Vương


Trách nhiệm giáo dục con cái

Vũ Thiên Vương

“Nhờ bí tích Hôn nhân, sứ mạng giáo dục được nâng lên hàng phẩm giá và ơn gọi của một thừa tác vụ đích thực trong Hội thánh để phục vụ việc xây dựng các chi thể của Hội thánh.”
 

[về đầu trang]