ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


Cư xử với người khác như một nhân vị

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Cách đây ít ngày, Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn nhờ tôi xem lại bản dịch Huấn thị Dignitas Personae (Phẩm giá con người). Đây là tài liệu quan trọng của Bộ Giáo lý đức tin liên quan đến những vấn đề đạo đức sinh học như thụ thai trong ống nghiệm, kỹ thuật bơm tinh trùng

[về đầu trang]