Vũ Đình Kỷ & Cậy


Chủ chiên và thầy dậy

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Chúa Chiên đã hy sinh cho đoàn chiên. Các bậc cha mẹ và thầy dạy được mời gọi trở nên những chủ chăn tốt.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại câu chuyện người chăn chiên và đàn chiên mà Chúa Giêsu giảng cho dân chúng và đặc biệt cho những người Pharisiêu để họ hiểu thế nào là một người chăn chiên nhân lành. Người chăn chiên nhân lành săn sóc và yêu mến những con chiên. Vì thế, những con chiên nhận ra tiếng của người chăn và làm theo lời ông ta.

Tin vào sự sống lại

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Nếu ai không tin vào sự sống lại thì người đó không phải là một Kitô-hữu.
 

Kính chào Qúy Cha. Quý Chức, Quý Anh Chị trong ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kytô.
Cầu Chúc Quý Cha, Quý Chức, Quý Anh Chị tuần lễ tràn đầy niềm vui và Hồng ân Thiên Chúa ban.
 
 

Là con Thiên Chúa, họ là Anh Em của ta

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Yêu thương nhau không chỉ là lời khuyên mà là căn tính của người con Thiên Chúa, người môn đệ Chúa Kytô.

Là con của Chúa, chúng ta đều cố gắng bắt chước Ngài, đi theo đường lối Ngài chỉ dậy để không những mong được về hưởng sự sống vĩnh cửu Ngài hứa ban, nhưng còn tìm được sự bình an tươi mát trong tâm hồn ngay ở đời này.
 

Là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Yêu thương nhau không chỉ là lời khuyên mà là căn tính của người con Thiên Chúa, của người môn đệ của Chúa Kytô.

Là con của Chúa, chúng ta đều cố gắng bắt chước Ngài, đi theo đường lối Ngài chỉ dậy để không những mong được về hưởng sự sống vĩnh cửu Ngài hứa ban, nhưng còn tìm được sự bình an tươi mát trong tâm hồn ngay ở đời này.

Sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của gia đình Nazareth

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Những việc vợ chồng quan tâm, giúp đỡ nhau, cha mẹ quan tâm cho con cái, vì thế trở thành sự hiện diện của Chúa Kytô cho nhau.

Chúng ta đang sống trong mùa thường niên của năm phụng vụ. Mùa thường niên là mùa kêu gọi mỗi người, mỗi gia đình chúng ta làm nhân chứng cho Chúa Kytô trong cuộc sống hằng ngày với những thăng trầm, với công ăn việc làm của cuộc sống, với đời sống gia đình và những liên đới xa gần với cá nhân, đoàn thể cộng đoàn, và cộng đồng.

Một thoáng suy tư về thương yêu – tha thứ

Vũ Đình Kỷ & Cậy

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…
Gia đình Nazareth hãy cất tiếng ngợi khen
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !
 

Sống mầu nhiệm Phục Sinh qua Thánh Thể

Vũ Đình Kỷ & Cậy
Lời ngỏ: 

Thưa Quý Anh Chị,

 Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta bước vào tuần thánh, tuần thánh là thời gian qúy báu nhất để mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa. Thực thế Chúa Kytô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và Chúa Kytô đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Chúa Kytô đã phục sinh

 

Xin cho mọi lòng thành hoan hỷ
Mãi muôn đời mừng lễ Vượt Qua
Tái sinh ơn nghĩa chan hòa
Vang vang khúc khải hoàn ca reo mừng
 
 
Thưa Quý Anh Chị,
 

[về đầu trang]