Lm. Anphong Trần Đức Phương


Thánh Monica (331-387)

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Thánh Nữ Monica sinh năm 331 tại thành phố Tagaste, Phi Châu (bây giờ thuộc nước Algeria), trong một gia đình Công Giáo. Khi cò là một thiếu nữ, vâng lời cha mẹ, Monica lập gia đình với Ông Patricius, một người không công giáo. Ông Patricius là một viên chức hành chánh ở Tagaste. Monica sống với chồng và mẹ chồng. Ông Patricius hơn Thánh nữ nhiều tuổi.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Như chúng ta đã biết Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần này sẽ được tổ chức tại Madrid, Thủ Đô Tây Ban Nha (Spain), từ ngày Thứ Ba 16/8/2011 đến Chúa Nhật 21/8/2011. Website thông tin của Đại Hội (Tiếng Anh) là: http://www.madrid11.com. Chủ Đề của Đại Hội là: “Hãy bám rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Chúa Kitô.” (cl 2:7).

Lịch Phụng Vụ tháng 4/2011

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Trong tháng tư nầy chúng ta sẽ mừng Chúa Nhật thứ 4, thứ 5 mùa chay, Chúa Nhật Lễ Lá và Đại Lễ Phục Sinh, chu kỳ năm A.

Sống vị tha

Lm. Anphong Trần Đức Phương

“Giữ vững các giới răn của Chúa và sống tinh tuyền không gì đáng trách cho đến ngày Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi đời này.”

Chúa Nhật hôm nay tiếp nối tư tưởng Chúa Nhật trước, nói đến đời sống xa hoa, sa đọa đưa đến sự chết đời đời và cảnh tỉnh chúng ta hãy xa lánh tội lỗi và lo làm việc lành phúc đức, phục vụ những người nghèo khó, khổ đau chung quanh chúng ta.
 

Cửa hẹp

Lm. Anphong Trần Đức Phương

“ Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn Cửa Hẹp và đường chật thì đưa đến Sự Sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Matthêu 7:13-14).

Chúa Nhật hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta con đường sống đạo là con đường khó khăn, phải leo dốc, phải qua “Cửa Hẹp.” Nhưng chúng ta cứ cố gắng và cầu nguyện rồi Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả để tới đích điểm là quê hương thật Nước Trời.

Làm giầu

Lm. Anphong Trần Đức Phương

“Những kẻ chỉ lo tích trữ của cải trần gian mà không biết làm giầu (nhân đức và các việc lành) trước mặt Chúa thì được ích gì!”

Chúa Nhật hôm nay nói đến thái độ của chúng ta phải có đổi với của cải và những thực tại chóng qua ở trần gian.
 

Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa được mừng vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi; nhưng thường chuyển vào Chúa Nhật tiếp theo.

Thiên Chúa Ba Ngôi

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chấm dứt Mùa Phục sinh, và tuần lễ kế tiếp là bắt đầu Mùa Thường Niên. Chúa Nhật hôm nay chúng ta mừng Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Công cha nghĩa mẹ

Lm. Anphong Trần Đức Phương

“Ngọt Ngào Tình Mẹ, Tình Cha,
Yêu thương dưỡng dục đưa ta vào đời.”
 

Bình an trong Chúa

Lm. Anphong Trần Đức Phương

"Bình An cho các con!”

Chúng ta sắp sửa mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và tiếp theo là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật hôm nay nói đến sự Bình An thật của Chúa ban cho những tâm hồn biết sống trong tình yêu Chúa và đem tình yêu Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp những hoàn cảnh đau khổ, túng thiếu cần sự giúp đỡ của chúng ta.

[về đầu trang]