Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.


"Nếu có anh em lỗi phạm, hãy răn bảo nó"

Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

Vâng, loại thứ nhất, là loại ngăn cản người khác làm việc lành, trong đó phải kể là những lời nói hay cuộc sống khá tiêu cực. Bởi vì lời nói chẳng mất tiền mua, nên lời phải là hoạt kích người nghe, giúp họ cải tiến lối sống yêu người, giúp người mở lòng ra đón nhận điều hay lẽ phải. Mọi lời tiêu cực làm cho người khác nản lòng là không tốt.

Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè...

Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

Chẳng ai lạ gì câu nói nửa đùa nửa thật khi Người bảo rằng: "Có tiền mua Tiên cũng được. Rõ ràng tiền là một trong những thứ cần thiết nhất trong cuộc sống con người. Tiền tự nó không xấu, không tốt: Tốt hay xấu là tùy ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Cho nên, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Yêsu không lên án tiền của, cũng chẳng bác bỏ sự giàu sang.

Lễ Cung Hiến Thánh đường Latêranô.

Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

Ở đây, thánh Lễ mừng muốn nói lên kỷ niệm một đại thánh đường - Lateran ở tại Rôma.

"Hãy vác Thập Giá hằng ngày"

Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

Bob Ernst ngồi nhớ lại tuổi vị thành niên. Cậu đã có thể ném bóng chày trúng bất cứ vật gì đang di chuyển trên sân banh dù tốc độ 90 dặm Anh một giờ. Thật may mắn cho cậu khi mà chính huấn luyện viên vừa tin tưởng, vừa dạy cậu biết sống và thể hiện lòng tự tin. Thày còn chỉ cho cậu biết dùng ý chí mà định hướng giữa ước vọng và sự thực bằng việc tin vào ước mơ ấy.

"Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa".

Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

"Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa" là lời của một người nào đó gióng lên trong bữa tiệc có Chúa Yêsu tham dự. Nghe được điều này, Chúa Yêsu tỏ ra đồng quan điểm, nên nhân cơ hội, Ngài dùng ngay một dụ ngôn để trả lời cho người ấy và cũng là cho mọi khách tham dự nghe: được hưởng hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa là một hạnh phúc thật lớn. Nhưng rồi Ngài đặt vấn đề.

[về đầu trang]