H. Giacxon Brao


Lời khuyên của người cha

H. Giacxon Brao

-Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
- Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
- Nhìn thẳng vào mắt mỗi người.

[về đầu trang]