Diễm Vy


Kỷ vật cho người ở lại

Diễm Vy

Chuyện xảy ra gần 20 năm trước, khi tôi còn làm y tá của một bệnh viện trong một thành phố nhỏ ở tiểu bang Arizona.

[về đầu trang]