Sr. Lễ sưu tầm


Lời cầu của người vợ

Sr. Lễ sưu tầm

Lạy Chúa, xin cho con ơn biết nhẫn nại:

Khi các con quấy phá và biếng ăn,

Khi tiền bạc thiếu thốn, nhưng chi tiêu lại gia tăng,

Khi chồng con không nhớ những kỷ niệm của vợ chồng,

Khi con chẳng có thời giờ cho riêng mình,

Khi việc nhà chồng chất làm con nghĩ mình như đầy tớ.

 

Lạy Chúa, con không xin những lời khen ngợi,

Không phàn nàn hay tìm sự thoải mái,

[về đầu trang]