Việt Hà


Một số loại thuốc có thể gây tổn thương gan

Việt Hà and RFA

Một báo cáo mới được công bố gần đây tại Mỹ cho thấy có đến hơn 1,000 loại thuốc trong đó phần lớn là những loại thuốc có chứa thành phần Acetaminophen giúp giảm sốt có liên quan đến những trường hợp tổn thương gan.

1.- Acetaminophen và tổn thương gan

[về đầu trang]