Phạm Thành Châu


Lời tỏ tình cũng là lời trăn trối...

Phạm Thành Châu

Anh Hùng, (nằm cạnh tôi) là người ít nói nhưng thường quan tâm đến người khác. Buổi tối, vào lán, thấy ai có vẻ trầm tư, suy nghĩ, là anh sà đến, nói huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, chuyện nào cũng khiến người nghe bật cười. Thế là người bạn đó bớt buồn. Khi quay về, anh bảo tôi:

- Khá rồi! Lo buồn làm mình suy sụp nhanh nhất.

[về đầu trang]