Bs. Jos. Trần văn Thịnh


Đồng Tính Luyến Ái (Đtla)

Bs. Jos. Trần văn Thịnh

• Đtla là gì ?

 

Đồng-tính là cùng một giống-tính. Loài động-vật và thảo mộc người ta gọi giống-tính là ĐỰC hay là CÁI. Đặc biệt đối với gà hay chim, người ta phân biệt con TRỐNG và con MÁI.

[về đầu trang]