BS Nguyễn Thượng Vũ


Trump và hiệp ước Paris về môi trường

BS Nguyễn Thượng Vũ

Thưa các Anh Chị. Từ hôm qua, tôi nhận được nhiều mail của các Bạn hữu chỉ trích TT Trump đã rút ra khỏi Hiệp định Paris về Global Warming.

TT Trump bị coi như 1 kẻ chỉ biết tiền tài, không có nguyên tắc luân lý, làm hại trái đất.

BS Lại Mạnh Cường viết Trump là 1 lương tâm trong cơn gió lốc.

Các người Bạn viết email này, gồm có một số người tôi hết sức quý mến.

[về đầu trang]