Ngô Nhân Dụng


ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại

Ngô Nhân Dụng

Không ưng được đổi lại (bài viet này đề cập den đế tài đường dây buôn bán phụ nữ V.N sẽ được chiếu trên TV Pháp vào ngày mai).

 

Khán giả ti vi ở Pháp sẽ được coi một chương trình đặc biệt vào tối ngày mai, một phóng sự hình ảnh về đề tài, nạn mua bán đàn bà Việt Nam đưa sang Trung Quốc (Les Branches esseulées: Trafic de femmes vietnamiennes en Chine).

[về đầu trang]