Đoàn Trọng Hiếu


Người Thiếu Phụ Trong Mưa Phùn Giữa Núi Rừng Việt Bắc

Đoàn Trọng Hiếu

Cuối năm 1977, tình hữu nghị anh em xã hội chủ nghĩa giữa Cộng Sản Ta và Cộng Sản Tàu đã trở nên tồi tệ. Đài phát thanh Hà Nội, cái loa tuyên truyền của Cộng Sản Ta đã không còn ra rả phát đi lời tuyên bố của tên Thủ Tướng Đồng “vẩu”.

[về đầu trang]