Lm. Phansicô Ngô Tôn Huấn


Cha xứ có quyền ra vạ tuyệt thông cho ai không?

Lm. Phansicô Ngô Tôn Huấn

Vạ Tuyệt Thông ( anthema=excommunication)  là hình phạt nặng nhất mà Giáo Hội  bất đắc dĩ phải  áp dụng trong những trường hợp gia trọng  như  bội giáo ( apostasy)  ly giáo( schism)  và  lạc giáo ( heresy) ( can.751)  hành hung Đức Thánh Cha ( can. 370&1) giết người hay giết thai nhi , tiết lộ bí mật trong tòa giải tôi ( can. 1388& 1) v.v

[về đầu trang]