Chú Chín Cali


Ăn tết ngày xưa, ăn tết ngày nay

Chú Chín Cali

Nhớ lại hồi xưa ăn Tết sao mà vui quá, “Vui như Tết”. Lúc ấy tôi được10 tuổi, đất nước thái bình dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

[về đầu trang]