Huỳnh Quốc Bình


Tại Sao Donald Trump Thắng Cử?

Huỳnh Quốc Bình

Sau ngày có kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ, tôi định không viết gì thêm, bởi vì những gì tôi muốn bày tỏ thì tôi đã nói trên làn sóng phát thanh và qua hai bài viết “Donald Trump- Mãnh Hổ Địch Quần Hồ” và “Donald Trump- Người Bơi Ngược Nước”.

[về đầu trang]