Professor Wayne Grudem


Tại Sao Bầu Cho Ông Trump Là Cách Lựa Chọn Tốt Về Đạo Đức?

Professor Wayne Grudem

Bây giờ ông Trump đã được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, tôi nghĩ việc bầu cho ông Trump là sự chọn lựa tốt về đạo đức. Chúng ta cần nói chuyện với nhau vì Nền Dân Chủ hoạt động tốt nhất khi các công dân bình tĩnh và kiên nhẫn thảo luận về những lý do của sự khác biệt.

[về đầu trang]