Trần Đình Thục


DVD Asia 78: Chuyển lửa về Việt Nam...

Trần Đình Thục

Tôi khóa cửa xe, bước ra khỏi vùng Parking Lot của rạp hát Segerstrom Concert Hall nằm ngay Quận Cam. Bên kia đường là Trung Tâm thương mại lớn và nổi tiếng nhất về thời trang : South Coast Plaza. Tôi lững thững bước vào mặt tiền lớn trước rạp và bỗng có một cái cảm giác kỳ kỳ, không định rõ được cái vai trò của mình trong buổi Trình Diễn Âm Nhạc của TT Asia lần này... Tôi tới đây làm gì?

[về đầu trang]