Lê Quang Lưỡng


Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ

Lê Quang Lưỡng

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân nầy đâu chết cho Quê Hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nữa đời đã tan rồi khí phách
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào
Máu thịt đã thắm vào lòng đất Mẹ.

[về đầu trang]