Trí Thức Trẻ


Những bài học khôn ở đời

Trí Thức Trẻ

"Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?".

99% được cho là thông minh cũng không thể trả lời đúng câu hỏi của người Do Thái này

[về đầu trang]