Trâm Lê


Tâm sự của một người gốc Việt sống ở Nhật

Trâm Lê

Bài viết thay cho những lời muốn nói bấy lâu. Tôi sẽ không phản đối, nếu các bạn xỉ nhục tôi sau khi đọc hết bài này.

[về đầu trang]