TS. Phan Văn Song


Trung Quốc Một Đế Quốc Thực Dân Của Thế Kỷ 21

TS. Phan Văn Song

Chưa bao giờ con số thương vụ giữa Trung Quốc và Phi Châu lên cao đến như vậy, vượt 89%. Hàng hóa Made in China tràn ngập lãnh thổ toàn lục địa Phi Châu, và trái lại Phi Châu xuất cảng nguyên liệu quặng mỏ càng ngày càng nhiều vào Trung Quốc.

[về đầu trang]