GS Trần Thủy Tiên


Cần sự thật trong mùa bầu cử 2016 ở Hoa Kỳ

GS Trần Thủy Tiên

Cử tri có trách nhiệm, tìm hiểu và học hỏi (responsible and informed voters) biết là đa số các chính trị gia chuyên nghiệp (career politicians) thường nói láo rất hùng hồn và tự nhiên… như nói thật (!) để kiếm phiếu và tiền, qua quyền lực.

[về đầu trang]