Sao Mai


Con Biết

Sao Mai

Lạy Chúa con biết đó là chính Chúa
Ca hát trong tiếng hót của chim non
Chúa là hưong thơm của loài hoa qúy
Đang tỏa ngát bay trong buổi hoàng hôn.
 
Con biết chính tay Chúa đang đưa lối,
Hướng dẫn con đi trên mọi nẻo đường
Chính bàn tay Chúa điểm tô mầu sắc
Cho bầu trời rực sáng mầu hường.
 
Con biết nụ cười yêu thương của Chúa,

[về đầu trang]