Đặng Chí Hùng


Quan điểm về VNCH và CSVN

Đặng Chí Hùng

Một số bạn trẻ ở cả 3 miền Nam - Bắc - Trung hỏi tôi một câu hỏi lớn: Tại sao tôi - một người miền Bắc, không có liên hệ với VNCH lại yêu VNCH và tại sao lại phải nói lịch sử VNCH song song với nêu bật tội ác của đảng CSVN ?.

Mặc dù đã viết rất nhiều bài, bày tỏ quan điểm của mình nhưng xin nói lại ở đây để những bạn chưa đọc được quan điểm của tôi về VNCH và CSVN được rõ:

[về đầu trang]