Mặc Lâm


“Người việt nam hèn hạ” - Một đoản văn làm sôi mạng xã hội

Mặc Lâm and biên tập viên RFA

Tác giả bài viết người việt nam hèn hạ, Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn. Hình do Cô cung cấp

[về đầu trang]