Vũ Đức Anh Phương, SJ


Luôn có đối kháng trong Giáo hội chống lại Thánh Thần

Vũ Đức Anh Phương, SJ

VATICAN. “Ngày hôm nay trong Giáo hội cũng như xưa kia, luôn có những đối kháng chống lại Thánh Thần. Có những người không chấp nhận những đổi mới mà Thánh Thần mang đến.

[về đầu trang]