Bishop Robert Emmet Barron


Hình Ảnh Khiêu Dâm Và Lời Nguyền Tự Do Tính Dục Hoàn Toàn

Bishop Robert Emmet Barron
Người chuyển dịch: 
J.B. Đặng Minh An

Số gần đây nhất của Tạp Chí Time có một bài viết rất đáng chú ý và gây quan ngại sâu xa về sự thịnh hành của hình ảnh khiêu dâm trong nền văn hoá của chúng ta. Trọng tâm của bài viết là về thế hệ thanh niên mới lớn, thế hệ đầu tiên của những người được lớn lên cùng với một khả năng truy cập không giới hạn vào phim khiêu dâm hạng nặng trên mạng lưới Internet.

[về đầu trang]