QML


Đường xuống địa ngục!

QML

Trong chuyến thăm nuôi của bà xã vừa qua tôi lén chuyển mảnh giấy nhỏ của anh Hiền gởi mẹ anh ra thăm nuôi và mang thuốc trị bịnh phổi gấp vì bịnh quá trầm trọng chỉ nằm một chỗ. Vừa về đến nhà, bà xã sắp xếp công việc cho các con, là đi ngay xuống nhà má anh Hiền để trao lời nhắn!

[về đầu trang]