Nhà Tui


Hy Vọng

Nhà Tui

Thằng bé ôm lấy dì Hoa như không muốn rời, hôm nay nó có một ngày thật là vui.  Vui nhiều lắm vì anh em nó được dì Hoa dẫn đi xem movie, rồi sau đó dì lại cho hai đứa vào Toy R Us mua đồ chơi, tần ngần mãi nó mới quyết định bỏ lại hộp Nerf Gun và mang hộp Lego Super Hero ra quầy trả tiền.

[về đầu trang]