Việt Hùng


Thăm bà quả phụ 'Người anh hùng Mũ Đỏ tên Đương'

Việt Hùng

SÀI GÒN (NV) - Năm nay, 2016, là đúng 45 năm ngày mất của cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương (1971-2016), Tiểu Ðoàn 3 Nhảy Dù, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

[về đầu trang]