Nguyên Thanh sưu tầm


Hai bà mẹ chồng: khác nhau giữa hai nền văn hóa!

Nguyên Thanh sưu tầm

Mẹ chồng châu Á :
- Con dâu tôi thật nhẫn tâm.
Mẹ chồng châu Âu :
- Sao vậy ?
Mẹ chồng châu Á :
- Nó còn dám hỏi tôi có muốn đến sống ở viện dưỡng lão không?
Mẹ chồng châu Âu :
- Viện dưỡng lão cũng rất tốt ah, bây giờ tôi cũng đang sống ở đó.
Mẹ chồng châu Á :

[về đầu trang]