Pv. GNsP


ĐHY Reinhard Marx: “Tôi đứng về phía anh chị em!”

Pv. GNsP

‪Vậy là thánh lễ đầu tiên do Đức Hồng Y Reinhard Marx cử hành tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn vào chiều 14.01.2016 trong chuyến viếng thăm Giáo Tỉnh Sài Gòn đã kết thúc với cảm giác vui buồn lẫn lộn nơi tôi.

[về đầu trang]