Nghĩa Trinh


Cảm nghiệm sau khi tham dự Khoá Nazareth 11

Nghĩa Trinh

Trọng kính cha linh hướng Trịnh Ngọc Dánh,
Quý thày, quý Sơ,
Các bác, cô chú và anh chị em.

[về đầu trang]