Tâm Lý Ðạo Ðức


Đạo hiếu dưới cái nhìn một Kitô hữu

Trần Mỹ Duyệt

Một số bạn hữu của tôi thường phản ảnh suy tư của họ về quan niệm và cách thực hành đạo hiếu của người Công Giáo.
 

Biết ơn. Tâm lý sống hạnh phúc

Trần Mỹ Duyệt

Ngày lễ Tạ Ơn của người Hoa Kỳ hàng năm mở ra cho chúng ta một cơ hội để nhìn nhận muôn ơn lành Thượng Đế đã ban cho nhân loại, cho từng người; đồng thời, nhớ đến những ân nhân của mình, những người còn sống cũng như đã chết, những người đã hơn một lần đem lại cho chúng ta nụ cười, ánh mắt thương yêu, hay một sự giúp đỡ dù rất nhỏ nhoi.

Take my Son.....

Unknown

A wealthy man and his son loved to collect rare works of art. They had everything in their collection, from Picasso to Raphael. They would often sit together and admire the great works of art..

When the Vietnam conflict broke out, the son went to war. He was very courageous and died in battle while rescuing another soldier. The father was notified and grieved deeply for his only son.

About a month later, just before Christmas,

There was a knock at the door. A young man stood at the door with a large package in his hands..

Niềm tin bảo đảm hạnh phúc hôn nhân

Trần Mỹ Duyệt

Trong các nghi thức hôn nhân, bao giờ cũng thấy xuất hiện bóng dáng của tôn giáo. Do đó, có thể khẳng định rằng tôn giáo là sức mạnh, là lẽ thật mà con người nhắm tới khi nhân danh niềm tin để cử hành các nghi thức hôn nhân.
 

Ngoại tình với cái nhìn Tâm Lý Ðạo Ðức

Trần Mỹ Duyệt

 
Tôi muốn kết thúc loạt bài về “Ngoại Tình” với một số nhận định về tâm lý đạo đức.
 

Kết hôn theo phép đời

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Hiện nay rải rác khắp nơi trên thế giới, nhiều cặp vợ chồng Công Giáo trẻ chỉ kết hôn và sống chung vài năm rồi ly dị: ”anh đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi”!
 

Tha thứ: Yếu tố đem lại hạnh phúc

Trần Mỹ Duyệt

“Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6:12). Bạn đã đọc và suy niệm những lời này bao giờ chưa? Và nhất là bạn đã thực hành theo lời dậy này của Chúa chưa? Kinh nghiệm tha cho người khác là một kinh nghiệm không chỉ mang tính chất tâm linh, đạo đức, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý của con người nữa.
 
 

Mỗi tuần 1 giờ cho Chúa và cho chính mình

Trần Mỹ Duyệt

Ðối với nhiều Kitô hữu, Thiên Chúa là một người cha khó tính, và không mấy dễ ưa. Vì hễ cái gì con cái thích thì hầu như Ngài cấm đoán, răn đe. Ngược lại, những gì chúng không thích thì lại khuyến khích hoặc bắt buộc. Thí dụ, mỗi tuần lễ phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật một lần: “Thứ Ba giữ ngày Chúa Nhật”.
 

10 phút mỗi ngày cho bình an và thư dãn nội tâm

Trần Mỹ Duyệt

Trí khôn đần độn, thiếu mở mang dẫn đến những tư tưởng hẹp hòi, giới hạn, thiếu sáng suốt. Nó chính là nguồn gốc sinh ra những tranh cãi, bất hòa, chiến tranh và đổ vỡ. Nó cũng còn ảnh hưởng cả đến đời sống hôn nhân gia đình nữa.
 
Tâm lý học và sinh vật học đã chứng minh được mối tương quan này, và đã cho thấy đầu dây mối nhợ của nó bắt nguồn từ não bộ.
 

Cha mẹ – Chủ chăn-Mục tử đầu tiên của con

Phêrô Nguyễn Tấn Thanh

Ngày 03/05/2010, Cha Mẹ được Chúa giao phó cho một con chiên bé bỏng là An Thiên. Dù Cha Mẹ không xin Chúa, nhưng khi Chúa trao phó, Cha Mẹ và anh chị con rất hoan hỷ chờ đón con chào đời, và ngày ấy đã đến…

[về đầu trang]