Tâm Lý Ðạo Ðức


Video: Tràng Hoa Mân Côi

Trình bày tóm lược về ý nghĩa Tràng Kinh Mân Côi, ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại Trung Tâm Đức Mẹ Hòa Bình, do nữ tu Nữ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phụ trách.

Phá thai: Sự thách đố của con người với Thướng Đế (3)

Biết Văn

World Society for the Protection of Animals là một hiệp hội bảo vệ động vật trên toàn thế giới, ý tưởng cho rằng các quyền lợi cơ bản nhất của động vật nên được quan tâm như các quyền lợi tương tự của con người.

Quan điểm Công Giáo về tính dục

Vũ Văn An

Những dị biệt trong quan niệm luân lý học về tính dục đã hình thành ít nhất do bốn khuynh hướng sau đây, mỗi khuynh hướng đều có những nghị trình khác nhau và khó có thể tương hợp với nhau.
 

Nazareth: Phương pháp phục hồi đời hôn nhân

Trần Mỹ Duyệt

Trong Thánh Kinh khi viết về biến cố Giáng Sinh, Thánh sử Mátthêu có ghi: “Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi cùng với bà Maria mẹ Người, và họ đã quì gối xuống, sụp lạy Người.
 

Phá thai: Nguyên nhân nạo phá & Giết thai nhi (2)

Biết Văn

Cô gái Việt Nam ơi !
nếu chữ "hy sinh" có ở đời
tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
(Hồ Dzếnh)

Phá thai - Một thách thức của thời đại (1)

Biết Văn

Cô gái Việt Nam ơi !
nếu chữ "hy sinh" có ở đời
tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
(Hồ Dzếnh)
 

Những phụ nữ đánh mất căn tính

Trần Mỹ Duyệt

“Dù có người mẹ nào quên con không nhớ đến chúng, thì Ta, Ta cũng không quên con. Vì Ta đã khắc tên con vào bàn tay Ta rồi.” (Is 49:15)
 

Phụ nữ và Tân Phúc Âm Hóa

Vũ Văn An

Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ 13 về Tân Phúc Âm Hóa được sự chứng kiến của 17 phụ nữ, con số chưa từng có xưa nay.
 

Lãnh đạo là phục vụ

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay đánh dấu một giai đoạn quan trọng. Chúa Giêsu rời vùng đất phía Bắc tiến về Giêrusalem, nơi đó thập giá đang đợi chờ Người.

Bạn muốn sống vui, sống hạnh phúc?

Trần Mỹ Duyệt

Trí khôn đần độn, thiếu mở mang dẫn đến những tư tưởng hẹp hòi, giới hạn, thiếu sáng suốt. Nó chính là nguồn gốc sinh ra những tranh cãi, bất hòa, chiến tranh và đổ vỡ. Nó cũng còn ảnh hưởng cả đến đời sống hôn nhân gia đình nữa. Tâm lý học và sinh vật học đã chứng minh được mối tương quan này, và đã cho thấy đầu dây mối nhợ của nó bắt nguồn từ não bộ.
 

[về đầu trang]