Tâm Lý Ðạo Ðức


Tình tri kỷ hay Hôn nhân đồng tính?!

Biết Văn

Hôm qua gặp lại anh bạn già họa sĩ, trong lúc huyên thuyên với nhau "trà dư tửu hậu" nói chuyện đến vấn đề người đồng tính diển hành ở phố Bolsa. Thật bất ngờ so với những vị cao niên đầy chất mặn của muối và cay của gừng...các vị có cái nhìn rất ư "không thân thiện" với các anh chị em đồng tính. Đối với anh, thật thoáng trong suy nghĩ, anh tâm sự:
 

Tâm lý đạo đức : Tản mạn về cái “TÔI”!

Trần Mỹ Duyệt

Mỗi lần suy nghĩ về “cái tôi”, tôi lại nhớ lời của một vị thánh nhân: “Muốn làm thánh phải làm người trước đã” (St. Gioan Boscô). Tôi rất tâm đắc với tư tưởng này, đặc biệt trong cái nhìn của tâm lý giáo dục và tâm lý đạo đức.
 

Video: Tràng Hoa Mân Côi

Trình bày tóm lược về ý nghĩa Tràng Kinh Mân Côi, ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại Trung Tâm Đức Mẹ Hòa Bình, do nữ tu Nữ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phụ trách.

Phá thai: Sự thách đố của con người với Thướng Đế (3)

Biết Văn

World Society for the Protection of Animals là một hiệp hội bảo vệ động vật trên toàn thế giới, ý tưởng cho rằng các quyền lợi cơ bản nhất của động vật nên được quan tâm như các quyền lợi tương tự của con người.

Quan điểm Công Giáo về tính dục

Vũ Văn An

Những dị biệt trong quan niệm luân lý học về tính dục đã hình thành ít nhất do bốn khuynh hướng sau đây, mỗi khuynh hướng đều có những nghị trình khác nhau và khó có thể tương hợp với nhau.
 

Nazareth: Phương pháp phục hồi đời hôn nhân

Trần Mỹ Duyệt

Trong Thánh Kinh khi viết về biến cố Giáng Sinh, Thánh sử Mátthêu có ghi: “Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi cùng với bà Maria mẹ Người, và họ đã quì gối xuống, sụp lạy Người.
 

Phá thai: Nguyên nhân nạo phá & Giết thai nhi (2)

Biết Văn

Cô gái Việt Nam ơi !
nếu chữ "hy sinh" có ở đời
tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
(Hồ Dzếnh)

Phá thai - Một thách thức của thời đại (1)

Biết Văn

Cô gái Việt Nam ơi !
nếu chữ "hy sinh" có ở đời
tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
(Hồ Dzếnh)
 

Những phụ nữ đánh mất căn tính

Trần Mỹ Duyệt

“Dù có người mẹ nào quên con không nhớ đến chúng, thì Ta, Ta cũng không quên con. Vì Ta đã khắc tên con vào bàn tay Ta rồi.” (Is 49:15)
 

Phụ nữ và Tân Phúc Âm Hóa

Vũ Văn An

Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ 13 về Tân Phúc Âm Hóa được sự chứng kiến của 17 phụ nữ, con số chưa từng có xưa nay.
 

[về đầu trang]