Sinh Hoạt Xã Hội.


Ngày Quốc Tế phụ nữ (8/3/2009)

Nguyễn Thế Bài

MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ KÍNH GỬI ĐẾN QÚY SOEURS - QÚY BÀ - QÚY CHỊ - CÁC CHÁU GÁI THÂN YÊU NHỮNG LỜI CÁM ƠN SÂU XA NHẤT, NHỮNG TÂM TÌNH YÊU MẾN KÍNH TRỌNG NHẤT(và cả NHỮNG LỜI TẠ LỖI CHÂN THÀNH NHẤT)
 
CẦU CHÚC MỘT NGÀY - MỘT NĂM - MỘT ĐỜI TRÀN ĐẦY AN BÌNH - HẠNH PHÚC - DUYÊN DÁNG.
 

35 năm sau ngày Ðạo Luật Cho Phép Phá Thai tại Hoa Kỳ người Việt hải ngoại học được bài học gì?

Trần Mỹ Duyệt

Con người ngày nay đang phải đương đầu với rất nhiều những khó khăn từ mọi phía: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, hôn nhân, gia đình, và tôn giáo.

[về đầu trang]