Tôi chôn thật sâu kho báu trong thửa ruộng thân xác


Khổng Nhuận

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mat-thêu 13: 44)

Chúng tôi thường hiểu Nước trời - nước Thiên Đàng - nơi vui vẻ chẳng cùng. Vừa là phần thưởng vừa là mục đích của cuộc sống mai sau. Một số linh mục thường hay kết luận bài giảng rằng: “Ước gì mai sau chúng ta sẽ gặp nhau trên Thiên Đàng.”

Phần thưởng Thiên Đàng nghe có vẻ hiện thực hơn, hấp dẫn hơn. Trong khi Chúa vô hình tướng, mơ mơ hồ hồ, rất khó nắm bắt. Chưa kể Ngài quá thánh thiện, cao sang…ngoài tầm tay với… Do đó, chúng tôi thích tìm phần thưởng Thiên Đàng hơn là chính Chúa.

Hôm nay, nhóm Tamlinhvaodoi xin giới thiệu một lối nhìn mới như sau:

Kho báu: là chính Chúa. Thửa ruộng: là thân xác.

Chúa thực sự hiện diện trong thân xác…nhưng vì vô hình nên Chúa giống như là kho báu được chôn trong thửa ruộng thân xác. Một vài câu Kinh Thánh minh chính rất cụ thể điều này:
-  Con ở trong họ và Cha ở trong con. (Ga 17:23)

Chúa Giêsu ở trong chúng ta. 
-   Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, Chúa Cha ngự trong đền thờ thân xác của chúng ta.
-   và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? (1Cr 3:16).
  
Thánh Thần Thiên Chúa sống động trong đền thờ thân xác của chúng ta. Rõ ràng Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần chính là kho báu được chôn giấu trong thửa ruộng thân xác của chúng ta. Ấy thế mà lạ thay… những Lời Chúa quý báu này không để lại một chút dấu ấn nào trong tâm hồn. Tệ hại hơn nữa, chúng tôi hè nhau ra sức chôn thật sâu kho báu này bằng những khối bê tông cốt sắt : phàm hèn, tội lỗi, nhân tính băng hoại…

Cứ như thế cho tới suốt cuộc đời… Tôi vô tình chôn thật sâu kho báu Thiên Chúa trong thửa ruộng thân xác của mình..

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]