Cha xứ có quyền ra vạ tuyệt thông cho ai không?


Lm. Phansicô Ngô Tôn Huấn

Ở xứ kia bên Việt Nam, Cha xứ cứ hăm ra  vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của đôi hôn phối nào  không  kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội. Cha  xứ có quyền này không ?

Vạ Tuyệt Thông ( anthema=excommunication)  là hình phạt nặng nhất mà Giáo Hội  bất đắc dĩ phải  áp dụng trong những trường hợp gia trọng  như  bội giáo ( apostasy)  ly giáo( schism)  và  lạc giáo ( heresy) ( can.751)  hành hung Đức Thánh Cha ( can. 370&1) giết người hay giết thai nhi , tiết lộ bí mật trong tòa giải tôi ( can. 1388& 1) v.v

Vạ tuyệt thông có hai loại là tiền kết  (latae sententiae) và hậu kết ( ferendae sententiae):

A- Vạ tiền kết  là vạ đương nhiên  hay tự động (automatically incurred) có hiệu lực  khi vi phạm  điều đã cấm, và chỉ dành cho Tòa Thánh quyền tháo gỡ mà thôi.  Những trường hợp bị vạ tuyệt thông  tiền kết   gồm có những lỗi phạm sau đây:

1 -Hành hung đức Thánh Cha ( can. 370& 1)

2 - Không có phép Đức Thánh Cha mà dám  truyền chức Giám mục cho ai.

Cả Người truyền chức và người chịu chức đều đương nhiên mắc vạ. ( can.1382)

3 -Vi phạm ấn tòa giải tội.( Seal of confessions)

Tức  linh mục tiết lộ cho ai tội  đã nghe của hối nhân trong tòa giải tội ( can.1388& 1)

4- Ném bỏ Mình Thánh hay đem về nhà với mục đích phạm thánh ( Sacrilege)   ( can. 1367)

5- Người bội giáo =apostate. Là người  hoàn toàn chối bỏ đức tin Kitô Giáo

Tà giáo hay  rối Đạo= Heretic= là người  chối bỏ một số  tín điều hay giáo lý của của Giáo Hội.

Ly giáo ( schimatic) là người công khải bỏ Đạo để gia nhập đạo hay giáo phái khác. Tất cả 3 tội này đều bị vạ tuyệt thông tiền kết. ( can. 751)

6- Phá thai hay giúp phá thai có kết quả ( can. 1398)

Như đã nói ở trên, vạ  tiền kết  là vạ  đương nhiên hay tự động (automatically incurred) có hiệu lực cho ai lỗi phạm điều đã cấm, và chỉ Tòa Thánh mới có quyền  tháo gỡ hay tha  vạ này mà thôi.Nhưng riêng trường hợp phá thai và phụ giúp phá thai, thì Đức Thánh Cha Phanxicô  đã cho phép các linh mục trên toàn thế  giới từ nay được tha tội này. 

B- Vạ tuyệt thông hậu kết ( ferendae  sententiae)

Vạ này được áp dụng cho những người ngoan cố  không chịu sửa lỗi nặng  mặc dù đã được thẩm quyền Giáo Hội khuyến cáo  vô hiệu quả ( can 1347 &1) .Cụ thể, cách nay trên 20 năm , nhân  vụ “ lôn xộn “ ở San Jose, California, Đức Giám mục địa phương đã ngăm đe  ra vạ tuyệt thông cho một vài người chủ chốt nếu họ không chấm dứt  “ tranh đấu” và vâng phục giáo quyền địa phương.

Như thế, chỉ có Giám mục mới có quyền ra vạ tuyệt  thông hậu kết cho ai không vâng phục  để sửa lỗi đã phạm dù đã được khuyến cáo ít là một lần.

Ngoài ra, không linh mục nào, dù là chánh  hay phó xứ, được phép đe dọa ra vạ  tuyệt thông cho ai. Sở dĩ phải nói điều này là  vì theo câu hỏi trên, có  linh mục chánh xứ  đã dọa vạ tuyệt thông cho những ai  đi dự tiệc cưới của đôi hôn phối chưa kết hôn trong Giáo Hội. Chưa kết hôn trong Giáo Hội mà ăn ở với nhau như vợ chồng thì tạm thời không được lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải chứ không  thể  bị  “ trục  xuất ra khỏi  hiệp thông với Giáo Hội”  với vạ tuyệt thông tiền hay hậu kết được,  vì không có giáo luật nào cho phép phạt vạ như vậy.

Lại càng vô lý hôn nữa là đe dọa vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của họ. Đây là  một lạm dụng đáng tiếc về  hình phạt vạ tuyệt thông cần được sửa chữa trong Giáo Hội địa phương. Cũng cần nói thêm là ngày nay Giáo Hội đã cho phép hôn nhân hỗn hợp ( mixed marriage ) nghĩa là một người Công Giáo có thể được phép kết hôn với người theo đạo  khác, nhưng phải xin phép chuẩn ( dispensation) ở Tòa Giám mục . Khi đã có phép chuẩn cho phía có Đao Công Giáo rồi  thì hôn phối được phép cử hành ở nhà thờ  như mọi đôi hôn phối khác.  Có điều khác biệt là chỉ  người có Đạo mới được  rước Mình  Thánh trong lễ cưới mà thôi.Hôn nhân này là hợp pháp trong Giáo Hội nên không ai được phép chỉ trích hay đe dọa vạ tuyệt thông” cho người đi dự tiệc cưới của họ.

Tóm lại,  khi nói đến vạ tuyệt thông, tiền hay hậu kết, có nghĩa là hình phạt tạm thời không được hiệp thông với Giáo Hội trong mọi lãnh vực thực hành đức tin như  cầu nguyện và  lãnh nhận các bí tích  bao lâu chưa được tha vạ.Như vậy,  phải hết sức thận trọng khi nói đến vấn đề này để không làm hoang mang cho giáo dân về kỷ luật và hình phạt  bất đắc dĩ  này  của Giáo Hội

Nguồn: 
internet

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]