Tìm kiếm vé Thiên Đàng


Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng Mattheu 6 : 24 - 34
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?
26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ;
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ?
32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về… ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Nước Thiên Chúa ở đâu?
Nền tảng: Chúa ở đâu, nước Thiên Chúa ở đó. Cũng có nghĩa là Chúa còn quý báu hơn gấp tỷ lần nước Thiên Chúa. Thế tại sao Thầy Giêsu không dạy:Trước hết hãy tìm Thiên Chúa ??Tất nhiên là có lý do:

Lý do 1: Theo não trạng Do Thái thời ấy Thiên Chúa cao sang uy hùng với danh hiệu Thiên Chúa các đạo binh và là Đấng Tối Cao. Chỉ cần Thầy Giêsu  xưng mình là Con Thiên Chúa thôi… cũng đủ để bị kết án tử hình…trên thập giá.

Lý do 2 : Thầy Giêsu đành phải dụ dỗ thiên hạ theo kiểu bình dân đầy hình ảnh. Nước Thiên Chúa thì vừa hấp dẫn vừa dễ tưởng tượng ra một triều thần thánh trên trời theo mẫu triều đình trần thế. Lúc khác Thầy Giêsu cũng dụ như thế với hình ảnh có nhiều căn phòng. “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” (Ga 14:2) 

Nhưng rồi… Thầy Giêsu đưa vào chiều sâu hơn:
Tìm Chúa ở ngay trong mình: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” (Ga 14:20)  

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một”.(Ga 17:23)  

Nhưng Thực tế thì… các bài giảng hay được kết thúc bằng lời cầu chúc Mong rằng chúng sẽ được gặp nhau trên Thiên Đàng. Làm lành, lánh dữ cũng chỉ với mục đích: lập công đền tội , với hy vọng kiếm được cái vé vào cổng Thiên Đàng.

Đặc biệt là : Ra sức tránh tội trọng. Kẻo phải sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.!!!
Cố gắng làm các việc đạo đức: đọc kinh, xưng tội, xem Lễ, Rước Lễ.

Rõ ràng là chúng ta đang ra sức tìm kiếm Vé Thiên Đàng…

Thực ra, không cần phải tìm kiếm tấm vé vào Thiên đàng mà cần tìm Chúa ngay trong lòng mình…  mới quan trọng hơn Vé Thiền Đàng đúng như ước nguyện của Thầy Giêsu : “Thầy ở trong anh em.” (Ga 14:20)

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin Mở Mắt Con
    Cuộc đời là một hành trình. Hành trình ấy đôi khi lạc lối mà ta không biết. Ta vẫn đi vẫn bước trong sai lầm của ma quỷ dẫn lối. Cho đến khi tỉnh...
[về đầu trang]