Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ


Lê Quang Lưỡng

Tôi làm Tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không giám chết theo nước, nên khi tôi chết gìa yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên  quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng nghi lễ nầy.
Xin mặc đồ đen, không mặc quân phục, nếu muốn đến đưa tôi lần chót.

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân nầy đâu chết cho Quê Hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nữa đời đã tan rồi khí phách
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào
Máu thịt đã thắm vào lòng đất Mẹ.

Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.
Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì ?
Chỉ ước muốn thân nầy dâng đất nước.

Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ
Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,

Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng !
Xót thân nầy khi chết bỏ lại đây !
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai ?
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

Lê Quang Lưởng

Nguồn: 
internet

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]