Có Chúa ở trong mỗi người (Thơ)


Bùi Hữu Thư

Có Chúa ở trong mỗi người chúng ta,
Vì Ngài đã sai Thánh Thần ngự đến.
Canh tân và đổi mới khắp mọi nhà,
Vì chúng ta là con cái Ngài yêu mến.

Thánh Thần ban cho quả tim thịt mềm,
Thay thế cho một trái tim chai đá.
Khiến chúng ta ngày càng giống Chúa thêm,
Tôn vinh Chúa, chúng ta dâng lời cảm tạ.

Lòng ta cảm nhận tình Chúa cao vời,
Mỗi khi chúng ta ngợi khen Dánh Thánh.
Là có Chúa hiện diện trong một người,
Để họ biết tìm và làm theo Ý Thánh.

Chúa là sức mạnh cho ai lòng thành,
Dìu dắt cho trên đồi cao núi dốc.
Ngài là suối nguồn của mọi ơn lành,
Là ngôi sao sáng rạng ngời chiếu dõi.

Ngài là ngọn đèn soi trong đêm tối,
Giúp chúng ta trên những lộ trình dài.
Và Ngài luôn luôn dẫn đường chỉ lối,
Là bạn đồng hành khi gặp bước chông gai.

Có Thiên Chúa trong chúng ta, mọi người,
Đã tái sinh thành tạo vật tuyệt vời.
Vì chúng ta được Thánh Thần đổi mới,
Được tạo nên giống hình ảnh của Người.

Bùi Hữu Thư

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin Mở Mắt Con
    Cuộc đời là một hành trình. Hành trình ấy đôi khi lạc lối mà ta không biết. Ta vẫn đi vẫn bước trong sai lầm của ma quỷ dẫn lối. Cho đến khi tỉnh...
[về đầu trang]