Đám tang Phêrô Đỗ Quốc Thái


Thời gian: 
01/08/2015

Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Saint Barbara, 10:00 sáng ngày 1 thánh 8 năm 2015.

Các album khác

[về đầu trang]