Đêm Vinh Danh các Hiền Phụ Tháng 6-2014


Đêm Từ Phụ Vinh Danh Các Người Cha ngày 13 tháng 6 năm 2014 tại Trung Tâm Công Giáo Miền Nam California.

tags

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]