Đạo gốc đạo theo


Nội dung muốn hỏi: Nhiều người thắc mắc thế nào là đạo gốc, thế nào là đạo theo, khác biệt nhau và giống nhau ở điểm nào?

 

Donbosco vml

Đáp: 

Anh vml thân mến,

Đạo gốc, đạo theo. Tôi không rõ chữ “theo” của anh dùng đây mang ý nghĩa gì. Chắc anh có ý nói đến những người theo đạo chồng, theo đạo vợ, hoặc trở thành Kitô hữu sau khi đã trưởng thành? 

Nếu vậy thì đạo gốc, đạo theo đương nhiên xét về cả chữ dùng và ý nghĩa đều có những điểm giống nhau cũng như khác nhau. Cái giống nhau là tất cả những ai đã đến bên giếng nước rửa tội, đã đón nhận dòng nước thanh tẩy thì đều được tái sinh trong nước và Thánh Thần, và trở thành con Thiên Chúa, anh chị em với nhau. Ở nghĩa này, dù đạo gốc hay đạo theo cũng phải sống, phải thực hành niềm tin của mình với tất cả sự cố gắng và lòng nhiệt thành. Còn cái khác nhau chỉ là thời gian, hoàn cảnh và cách thức để một người đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy. 

Đạo gốc hay đạo theo cũng được gọi nôm na là đạo đứng và đạo nằm. Đạo đứng là hình ảnh của những người sau này mới đón nhận Bí Tích Rửa Tội và dĩ nhiên là họ đứng và cúi đầu lãnh nhận dòng nước thánh tẩy. Còn đạo nằm là hình ảnh những em nhỏ một tuần, một tháng, hay một năm được cha mẹ hay người đỡ đầu bế đến giếng rửa tội, và khi dòng nước thánh tẩy đổ trên đầu thì các em nhỏ này nằm. Và cũng như đạo gốc hay đạo theo, dù là đạo đứng hay đạo nằm thì cũng lãnh nhận cùng một ơn tha thứ, được mời gọi vào hàng ngũ con cái Chúa, và được sống trong Giáo Hội của Ngài. Vì  “Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin, một phép rửa” (Eph 4:5).

Để hiểu thêm về sự giống nhau và sự khác biệt này, anh hãy đọc và suy niệm kỹ trích đoạn Tin Mừng của Thánh Máthhêu trong đó thuật lại dụ ngôn người chủ vườn nho ra đi thuê thợ và số tiền lương cũng như thái độ ông đối với các nhân công của ông.

Thánh Mátthêu kể lại: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20 1-7)

Về cách thức ông chủ trả tiền và quan niệm của ông trong vấn đề thuê mướn, cũng trích đoạn Tin Mừng này kể lại, là ông bắt đầu trả cho những người được thuê sau cùng trước, và cứ thế lên đến lượt những người được thuê trước nhất. Tất cả mỗi người đều được trả lương đồng đều như nhau. Ông đã bị những người làm công đợt đầu phản đối, nhưng chính hành động này của ông đã phơi bày tư tưởng phân bì, so sánh kẻ trước người sau cũng như ý nghĩ nô lệ chứ không vì mến chủ, và lòng nhiệt thành, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đám nhân công, 

Bây giờ thì anh biết đạo gốc, đạo theo, đạo đứng, đạo nằm khác nhau và giống nhau như thế nào rồi. Hy vọng là anh sẽ sống và làm đẹp lòng Ông Chủ là Đấng đã thương gọi anh và cho anh được vinh dự làm con của Ngài.

 

Trần Mỹ Duyệt

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]